CTR - co to jest

CTR – click through rate. Jest to współczynnik często nazywany – współczynnikiem klikalności. Mówi on o procencie użytkowników danej podstrony, który dokonał kliknięcia w link.

Do obliczenia współczynnika CTR bierze się liczbę kliknięć a następnie dzieli się ją przez liczbę wyświetleń i mnoży przez 100% (aby wynik wyszedł w procentach). Ten współczynnik bardzo często jest brany pod uwagę przez marketerów do określania skuteczności reklamy.

Jak się liczy CTR - wzór

Reklama internetowa - pozyskiwanie ruchu