Make Up Star strona www i system crm

Dla Szkoły Wizażu MAKE UP STAR stworzyliśmy nową stronę internetową zbudowaną na naszym systemie zarządzania treścią WebCMS. Dodatkowo witryna zawiera system - wirtualny sekretariat (posiadający także funkcjonalności CRMa), który umożliwia szkole sprawne kontaktowanie się z uczniami a nauczycielom prowadzenie listy obecności, informowanie o ocenach (funkcja wirtualnego dziennika) oraz repozytorium na materiały dydaktyczne. Wszystkie rozwiązania zostały wykonane od podstaw.

 

Szkoła Wizażu - strona www, dedykowany system wirtualny sekretariat