Klient- serwer

Klient- serwer to określenie oznaczające architekturę systemu komputerowego, umożliwiającą korzystanie z baz danych i aplikacji.
Serwer zapewnia usługi dla klientów, którzy komunikują się z serwerem za pomocą wysyłanego żądania (request).

Z usług jednego serwera może korzystać kilku klientów, czasami także jeden klient może korzystać jednocześnie z usług wielu serwerów.
Szczególnym przypadkiem wykorzystania architektury klient- serwera jest sieć P2P, gdzie każdy komputer jednocześnie może być zarówno klientem, jak i serwerem.

Klient- serwer

Informator internetowy - hosting