Serwer anonimizujący

Serwer anonimizujący (z ang. anonymizing proxy, anonymous proxy) funkcjonujący jako przekaźnik między użytkownikiem i serwisem internetowym serwer ukrywający adres IP użytkownika, usuwający niektóre elementy identyfikujące użytkownika (cookies, identyfikator przegądarki itp.), a także ewentualne szyfrowanie komunikacji.
Zwykle są udostępniane użytkownikom internetu nieodpłatnie.

Serwer anonimizujący

Informator internetowy - hosting