Cybersquatting

Cybersquatting to praktyka rejestrowania domen znanych marek w celu późniejszego ich odsprzedania po zawyżonej cenie podmiotom, które miałyby do nich prawo na podstawie uregulowań dotyczących znaku handlowego, lub towarowego.
Stąd też nazwa oznaczająca w jezyku angielskim "dzikiego sieciowego lokatora".

Znanymi przypadkami cybersquattingu w Polsce jest sprawa łódzkiej firmy Microsoft (zajmującej się między innymi handlem... ziołami!), która zarejestrowała domenę microsoft.pl, przejętą jednak w wynku rozstrzygnięcia sądowego sporu przez "ten" Microsoft. Jeszcze nie doczekała się zakończenia sprawa Grupy Młodych Artystów i Literatów, których serwis działa pod domeną gmail.pl.

Cybersquatting

Informator internetowy - domeny