Domena

Domena to fragment adresu URI (Universal Resource Identifier), wykorzystywanego do identyfikacji i nazywania urządzeń w sieci Internet.
Składa się z kilku elementów - przykładowo, domena sejm.gov.pl składa się z nazwy domeny - jest to wyraz "sejm", domeny ".gov", przeznaczonej dla organizacji rządowych oraz domeny krajowej - najwyższego poziomu ".pl". Każdy adres URI musi się składać z domeny najwyższego poziomu i co najmniej jednej innej domeny np. webreklama.pl.

Domeny tworzą hierarchię w sieci, która ułatwia katalogowanie urządzeń działających w sieci według kategorii. Pozwala to uporządkować adresy internetowe, a także stanowi niezbędną pomoc w nawigacji.
Domena może składać się z liter, cyfr oraz znaku "-"; małe i duże litery nie są rozróżniane. Inaczej, domena
to ta część adresu e-mail występująca po znaczku "@" i w adresie www.

Domena

Informator internetowy - domeny