Domain grabbing

Domain grabbing to inaczej podkupowywanie domen konkretnym instytucjom, firmom, czy organizacjom w celu odsprzedania ich z zyskiem.
Jest to jedna z form cybersquattingu.

Domain grabbing

Informator internetowy - domeny