Clustering

Polski termin, nie tak powszechny w użyciu, to klasteryzacja, inaczej grupowanie.
Clustering polega na tworzeniu w sposób zautomatyzowany sensownych grup tematycznie powiązanych ze sobą dokumentów, oraz zwięzłym ich opisaniu w sposób zrozumiały dla człowieka, poprzez mechanizm analizy skupień w odniesieniu do wyników zwracanych przez wyszukiwarki.

Clustering

Informator internetowy - pozycjonowanie