Walidacja

Walidacja to proces weryfikowania poprawności składniowej dokumentu HTML.
Sprawdza się poprawność składniową wraz z kontrolowaniem zgodności z oficjalną specyfikacją HTML.

Walidacja

Informator internetowy - pozycjonowanie