Head

Head to sekcja nagłówkowa (z angielskiego head- głowa, header- nagłówek) w dokumencie HTML, zawarta w znacznikach.
Head to prolog dokumentu, zawierający tytuł strony, informacje o autorze, kodowaniu, a także instrukcje dla przeglądarki oraz wyszukiwarek). W nagłówku znajdują się także słowa kluczowe dla strony. Samo zawarcie słów kluczowych w nagłówku strony nie gwarantuje jeszcze sukcesu w efektywnym wypozycjonowaniu strony, jednak najlepiej by było, gdybyś zawarł je w kodzie swojej witryny.

 

Head

Informator internetowy - pozycjonowanie