Znaczniki META

Zwane też z angielskiego meta elements, a najczęściej meta tagami.
To zbiór znaczników w sekcji nagłówkowej (head) dokumentu HTML, używanych do opisu zawartości danego dokumentu. Za pomocą znaczników meta każdemu dokumentowi HTML możesz przypisać takie wartości jak adres mailowy, imię i nazwisko autora strony, datę jej powstania, słowa kluczowe, oraz zadeklarować kodowanie strony.

Znaczniki META

Informator internetowy - pozycjonowanie