CPA

CPA – cost per action. Jest to koszt ściśle określonej akcji (konwersji) na stronie internetowej. Często CPA stanowi model rozliczeń reklamodawcy z wydawcą, gdzie reklamodawca dostaje prowizję za określone działania użytkowników na stronie internetowej. Do takich działań można zaliczyć np.: wypełnienie formularza kontaktowego, pobranie pdf'a, sprzedaż, wygenerowanie leada. 

Reklama internetowa - pozyskiwanie ruchu