Czym jest vCPM w reklamie Adwords

vCPM – viewable cost per mile. Jest to współczynnik mówiący o koszcie wyświetlenia użytkownikowi 1000 razy reklamy.
Warto jednak dodać, że różnica pomiędzy CPM a vCPM polega na tym, że w modelu vCPM za wyświetlenie uznaje się sytuację kiedy 50% powierzchni reklamy będzie widoczne dla użytkownika przez minimum 1 sekundę.

Reklama internetowa - pozyskiwanie ruchu