PPC co to jest?

PPC – pay per click. Płatność za kliknięcie. Jedna z form rozliczeń za kampanię reklamową w internecie. W tym przypadku reklamodawca jest obciążany kosztami przez właściciela serwisu tylko w przypadku kliknięcia przez użytkownika serwisu reklamy. Zwyczajowo podaje się cenę za jedno kliknięcie. Przeciwieństwem tej formy rozliczeń jest płatność za ilość wyświetleń CPM lub flat fee.

PPC jest podstawową formą rozliczeń w systemie reklamy Google Adwords.

Reklama internetowa - pozyskiwanie ruchu